Sprawy majątkowe

Stan środków trwałych Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STRZELINIE 
użytkuje następujące środki trwałe: 

1.Budynki i lokale: 

- ul. Wolności 15 i 18, Strzelin 
tytuł prawny własności: trwały zarząd KWP we Wrocławiu, powierzchnia: 2756 m2 
- ul. Pocztowa 2, Wiązów 
tytuł prawny własności: trwały zarząd KWP we Wrocławiu, powierzchnia: 2052 m2 

2. Maszyny – agregat prądotwórczy, urządzenia i aparaty 
specjalistyczne i ogólnego zastosowania 

3. Sprzęt informatyczny 

4. Sprzęt techniki policyjnej 

5. Sprzęt łączności 

6. Sprzęt transportowy 

7. Sprzęt techniki biurowej 

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 

 

Majątek ten jest własnością Skarbu Państwa, pełnomocnictwo 
posiada Komendant Wojewódzki we Wrocławiu.

 

Metryczka

Data publikacji 10.04.2009
Data modyfikacji 05.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Osoba udostępniająca informację:
KPP Strzelin
Osoba modyfikująca informację:
asp. sztab.Ireneusz Szałajko
do góry