Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

art. 225 par. 1 KPA "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolony