Stanowienie aktów prawnych

Tryb postępowania przy ustanawianiu aktów prawnych w KPP Strzelin.

Projekt decyzji i innego aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Komórka wiodąca właściwa merytorycznie przygotowuje projekt aktu normatywnego i uzgadnia go z właściwymi komórkami Komendy Powiatowej Policji, których on dotyczy. 

Opracowany projekt przed przedłożeniem go Komendantowi Powiatowemu Policji do podpisania, podlega również uzgodnieniu z jego Zastępcą oraz NaczelnikamiWydziałów, a także w razie potrzeby, zaopiniowaniu przez radcę prawnego. 

Po zakończeniu procedury uzgodnień i zaopiniowaniu przez radcę prawnego, przedkłada się projekt Komendantowi Policji Policji celem podpisania. 

Akty normatywne podlegają rejestracji w Sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.


 

Metryczka

Data publikacji 10.04.2009
Data modyfikacji 28.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Lachowiecka-Gill
Osoba udostępniająca informację:
KPP Strzelin
Osoba modyfikująca informację:
asp. sztab.Ireneusz Szałajko
do góry